PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp, drift og vedlikehold - skole

  Undervisning og kurs

  • MVA0 - ingen mvabehandling (ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Skoler er undervisningsinstitusjoner som er unntatt fra merverdiavgiftsloven og har per. definisjon ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift.

  Valg av konto er avhengig av leveransens natur.

  Stikkord:

  • brekurs,
  • brevandring,
  • fagopplæring,
  • fjernundervisning,
  • forelesere,
  • førehunder,
  • instruktører,
  • kurs,
  • lektorer,
  • lærebok,
  • lærere,
  • musikkskole,
  • opplæring,
  • reservedeler,
  • SFO,
  • skikurs,
  • svømmekurs,
  • undervisning og kurs,
  • voksenopplæring,
  • reparasjon,
  • ekurs,
  • ks,
  • kjøp,
  Kjøp, drift og vedlikehold - skole
  429 1408 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan