Avgiftsunntatte tjenester i undervisningsvirksomhet

Avgiftspliktige tjenester i undervisningsvirksomhet

Salg av tilknyttede varer og tjenester i undervisningsvirksomhet

Utleie av arbeidskraft til undervisning

Kjøp, drift og vedlikehold - skole

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)

Merverdiavgift

Skoler er undervisningsinstitusjoner som er unntatt fra merverdiavgiftsloven og har per. definisjon ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift.

Valg av konto er avhengig av leveransens natur.

Stikkord: lærebok, reservedeler, erverv, reparasjon