PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av tilknyttede varer og tjenester i undervisningsvirksomhet

  Undervisning og kurs

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenester, er også unntatt fra merverdiavgiftsloven. Det er ikke nok at varen eller tjenesten er i bruk i forbindelse med opplæringen. Det vil si at i tillegg til at det er et naturlig ledd i ytelsen, må det også være et nødvendig ledd. Se mval. § 3-5 (2).

  Eksempler på varer og tjenester som omfattes:

  • Egen omsetning av kompendier/trykksaker ment for utfylling og som er fremstilt ved undervisningsinstitusjonen
  • Undervisningsmateriale på CD-rom eller kassetter som er fremstilt av undervisningsinstitusjonen
  • Egenfremstilt materiell som inngår i brevkurs og som skal hjelpe studentene å besvare brevene
  • Egenandel for digitale læremidler og digitalt utstyr på videregående skoler (både private og offentlige)
  • Sensurering av eksamen (uansett om det betales særskilt for tjenesten eller om eksamen er tatt i sammenheng med undervisning)
  • Undervisningsinstitusjonens administrasjon av eget opplæringstilbud
  • Selvstendige enheter med formål å effektivisere administrasjon av undervisningstilbudene, f.eks. opplæringskontorer for lærlinger
  • Tolketjenester som inngår i undervisningstilbudet

  Eksempler på varer og tjenester som ikke omfattes:

  • Produkter som kursdeltakere mottar i forbindelse med presentasjon av produkter som ledd i kurs. F.eks. hårpreparater for frisørkurs, svømmebriller som inngår i kursavgiften på svømmekurs, naturpreparater som inngår i røykavvenningskurs
  • Underleverandørers utarbeidelse av kursinnhold/-materiale. F.eks. trykking av selve eksamen
  • Testing av egen kunnskap via dataverktøy på internett som et ledd i å bli sertifisert
  • Markedsføring av undervisningstilbudet
  • Tjenester som består i å tilrettelegge for undervisning. F.eks. en ambassades vederlag for å muliggjøre en norsk eksamen for en utenlandsstudent

  Stikkord:

  • egenandel bærbar pc,
  • egenandeler,
  • eksamensavvikling,
  • kompendier,
  • kursmateriell,
  • kursutstyr,
  • lærebøker,
  • lærlinger,
  • markedsføring undervisning,
  • personalopplæring,
  • påmeldingavgift,
  • sensur eksamen,
  • sensurering eksamen,
  • tolketjenester undervisning,
  • trykksaker undervisning,
  • undervisningfilm,
  • undervisningsmateriell,
  • kommandittselskap,
  • oppløsning,
  • generalforsamling,
  • omsetning,
  • nye,
  Salg av tilknyttede varer og tjenester i undervisningsvirksomhet
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan