PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie av arbeidskraft til undervisning

  Undervisning og kurs

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Utleie av arbeidskraft som utfører undervisning er unntatt fra merverdiavgiftsloven, se mval. § 3-5 (3). Det skal derfor ikke faktureres med utgående merverdiavgift for disse tjenestene.

  Dette gjelder f.eks.:

  • vikarbyrå som leier ut arbeidskraft til undervisningsinstitusjoner
  • næringsdrivende som driver med pliktig virksomhet som blir leid ut til undervisningsinstitusjon f.eks. en arkitekt som underviser på arkitekthøyskolen
  • utleie av arbeidskraft til skolefritidsordningen

  Unntaket gjelder ikke utleie til undervisningsinstitusjoner av f.eks.:

  • kontorpersonell
  • rengjøringspersonell
  • vedlikeholdspersonell

  Stikkord:

  • arbeidsassistanse,
  • arbeidslønn,
  • arbeidsutleie,
  • brekurs,
  • brevandring,
  • fagopplæring,
  • fjernundervisning,
  • forelesere,
  • førehunder,
  • honorar,
  • instruktører,
  • kurs,
  • lektorer,
  • lærere,
  • musikkskole,
  • opplæring,
  • SFO,
  • skikurs,
  • svømmekurs,
  • undervisning og kurs,
  • undervisningstjenester,
  • utleid arbeidskraft,
  • vikarer,
  • voksenopplæring,
  • arbeidsvederlag,
  • leasing,
  • honnorar,
  • lønn,
  • ekurs,
  • ks,
  Utleie av arbeidskraft til undervisning
  451 1458 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan