PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Disponering av resultat - avgiver av utbytte

  Utbytte - kostmetoden

  • D8301 Betalbar skatt
  • D8961 Overføringer annen egenkapital
  • K2059 Annen egenkapital
  • K2500 Betalbar skatt, ikke utlignet

  Selskapet må disponere årsresultatet før man kan beregne hvor mye som kan utdeles som utbytte og før utbytteføringen kan utføres, se tabell ovenfor for føring når selskapet går med overskudd.

  Stikkord:

  • utbytte,
  • kost,
  Disponering av resultat - avgiver av utbytte
  268 1053 79 13 995

  Kontering

  Satser

  Kontoplan