PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Generelt om utbytte

  Utbytte - kostmetoden

  Reglene for utbytte er regulert i asl./asal kapittel 8. Utbytte er i hovedsak begrenset i forsvarlig egenkapital og likviditet etter utdeling.

  Utbytte er en aksjeeiers avkastning på en aksjeinvestering. Utbytte er med andre ord en utdeling fra selskap til aksjonær. Et selskap har flere metoder for å utdele midler til aksjonæren for eksempel ved kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon, tilbakebetaling etter oppløsning eller utbytte, se asl. § 3-6 (1) og asal. § 3-6 (1). I tilfeller hvor en utdeling ikke følger noe regelsett vil utdelingen kunne bli kategorisert som ulovlig utdeling, se asl. § 3-7 og asal. § 3-7.

  Det foreligger klare formkrav og materielle krav for hva som kan deles ut i utbytte, se asl./asal. kapittel 8. Utbytte kan kun utdeles på bakgrunn av selskapets sist godkjente årsregnskap eller en revidert mellombalanse. Det er ofte slik at selskaper utdeler utbytte på bakgrunn av et godt årsresultat, men det er også rom for å utdele utbytte på tross av negativt årsresultat så fremt selskapet har tilstrekkelig fri egenkapital se asl. § 8-1 (1) - (3) og asal. § 8-1 (1) - (3).

  Se eget tema om og skjema for beregning av maks utbytte: «Utbytte - aksjerettslige forhold -> Utbytterammen - maksimalt utbytte» og «Beregning av utbytte og konsernbidrag».

  Stikkord:

  • aksjeutbytte,
  • utbytte,
  • utbyttegrunnlag,
  • ks,
  • kost,
  Generelt om utbytte
  279 1090 89 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan