PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Regnskapsføring av utbytte ved tilbakebetaling av investert kapital - mottaker

  Utbytte - kostmetoden

  • D1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern
  • K1300 Aksjer i datterselskap

  Det er bare den delen av utbyttet som representerer opptjent inntekt for mottaker som kan inntektsføres. I tilfeller hvor selskap A har eid selskap B i hele regnskapsåret, og mottar utbytte fra selskap B som overstiger selskap As investering eller selskap As andel av resultatet i selskap As eieperiode skal overstigende utbytte redusere anskaffelseskost av investeringen.

  Stikkord:

  • aksjeutbytte,
  • innbetalt egenkapital,
  • innskutt egenkapital,
  • tilbakebetaling innbetalt egenkapital,
  • tilbakebetaling innskutt egenkapital,
  • utbytte,
  • ks,
  • enk,
  Regnskapsføring av utbytte ved tilbakebetaling av investert kapital - mottaker
  433 1410 104 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan