PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Regnskapsføring av utbytteavsetning - avgiver

  Utbytte - kostmetoden

  • D8920 Avsatt utbytte / renter på egenkapitalbevis / etterbetaling for samvirkeforetak
  • K2800 Avsatt utbytte

  Når styret foreslår å dele ut utbytte skal det foreslåtte utbyttet føres som Avsatt utbytte under posten for kortsiktig gjeld i regnskapsåret utbytte er foreslått, se NRS 3.11. Avsatt utbytte skal dessuten være en del av resultatdisponeringen og fremgå av enten årsberetning, egenkapitaloppstillingen eller i note.

  Stikkord:

  • utbytte,
  Regnskapsføring av utbytteavsetning - avgiver
  377 1299 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan