PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Regnskapsføring av utbytteavsetning - avgiver

  Utbytte - kostmetoden

  • D8920 Avsatt utbytte / renter på egenkapitalbevis / etterbetaling for samvirkeforetak
  • K2800 Avsatt utbytte

  Når styret foreslår å dele ut utbytte skal det foreslåtte utbyttet føres som Avsatt utbytte under posten for kortsiktig gjeld i regnskapsåret utbytte er foreslått, se NRS 3.11. God regnskapsskikk for små foretak anbefaler ifølge NRS 8.2.1.7 at det avsatte utbytte presenteres på egen linje i balansen.

  Avsatt utbytte skal dessuten være en del av resultatdisponeringen og fremgå av enten årsberetning, egenkapitaloppstillingen eller i note. For små selskap er det ikke krav om årsberetning, så de skal angi dette i tilknytning til resultatdisponeringen, alternativt må ledelsen vurdere om det er nødvendig å vise egenkapitalnote, jf NRS 8.5.3.1.

  Stikkord:

  • dividende,
  Regnskapsføring av utbytteavsetning - avgiver
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan