PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeidsgivers dekning av utdanningskostnader - skattepliktig

  Utdanning

  • D6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver dekker arbeidstakers kostnader til utdanning anses dette som en fordel vunnet ved arbeid og er skattepliktig i følge sktl. § 5-1 (1). Ytelsen er trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig, og den skal innrapporteres i a-meldingen. Fordelen inngår ikke i feriepengegrunnlaget.

  Under visse vilkår kan arbeidstaker få dekket utgiftene av arbeidsgiver skattefritt, se tema «Utdanning -> Arbeidsgivers dekning av utdanningskostnader - skattefritt».

  A-melding

  Skattepliktig dekning av utdanningskostnader skal innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.
  Dersom arbeidsgiver dekker utdanning for inntektsmottaker gjennom refusjon av utgifter og vilkårene for skattefritak ikke er til stede, skal beløpet innrapporteres som Kontantytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Der er ikke fradrag for inngående merverdiavgift dersom arbeidsgiver dekker ansattes utdanningskostnader, se mval. § 8-3 (1) d.

  Skatt

  Dersom en arbeidsgiver dekker utdanningskostnadene for en arbeidstaker, vil dette være fradragsberettigede kostnader for arbeidsgiver. Dette gjelder uavhengig av om arbeidstaker får dekket kostnadene skattefritt eller om ytelsen er skattepliktig.

  Stikkord:

  • autorisasjon dekning,
  • autorisasjon kurs,
  • autorisasjon regnskapsfører,
  • dekning av kostnad autorisasjon,
  • etterutdanning,
  • lærebok,
  • merverdiavgift utdanning,
  • mesterbrev,
  • mesterbrevavgift,
  • mva utdanning,
  • skoleavgift,
  • utdannelse,
  • utdanning,
  • utdanning merverdiavgift,
  • utdanning mva,
  • videreutdanning,
  • moms,
  • mva,
  • Kostand,
  • kostnad,
  • kost,
  Arbeidsgivers dekning av utdanningskostnader - skattepliktig
  331 1235 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan