PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Legitimasjonskrav ved stipend/utgiftsgodtgjørelse

  Utdanning

  Arbeidstaker må utarbeide og levere en underskrevet oppgave til arbeidsgiver som viser størrelsen og arten av de pådratte kostnadene, se sktbf. § 5-6-13 (2). Arbeidsgiver må i tillegg ikke ha grunn til å anta at utbetalingen gir overskudd for den ansatte, se sktl. § 5-11 (2) a.

  Utbetales godtgjørelsen på forskudd må den ansatte levere en oversikt over størrelsen og arten av de forventede utgiftene. Leveres ikke denne oppgaven før utbetalingen foretas, skal det foretas forskuddstrekk på forskuddsutbetalingen. Så fort kostnadene er pådratt, og senest innen en måned, skal arbeidstaker utarbeide og levere en endelig underskrevet oppgave til arbeidsgiver, se sktbf. § 5-6-13 (2). De samme krav til oppgaveinnholdet og overskuddsvurdering gjelder her som over.

  Dersom legitimasjonskravene er oppfylt, er stipendet trekk- og avgiftsfritt og innrapporteres på a-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse - Stipend.

  Dersom legitimasjonskravene ikke er oppfylt, er stipendet trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig og skal innrapporterespå a-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse - Stipend.

  UTV 2011/1544 eller UTV 2011 side 1544

  Legitimasjonskrav ved stipend/utgiftsgodtgjørelse
  329 1232 91 75 719

  Kontering

  Satser

  Kontoplan