Generelt

Oppryddingsutgifter

Nåverdi av fremtidige oppryddingsutgifter skal estimeres på hver balansedag og balanseføres som avsetning. Økning i avsetning i løpet av perioden består av en rentekostnad, som er en funksjon av nåverdiberegningen av allerede balanseført oppryddingsforpliktelse, og verdien av økt oppryddingsbehov som følge av periodens virksomhet, som er periodens oppryddingskostnad.

Fjerningsutgifter

Miljøinvesteringer