PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avgiftsfri utleie

  Utleie av fartøy, skip, ferger og båter

  • K3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
  • K3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftsfri
  • MVA5 - innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %

  Merverdiavgift

  Avgiftsfritt utleie gjelder for fartøyer definert i mval. § 6-9 (4).

  • fartøy på minst 15 meter til bruk i utenriks fart
  • fartøy på minst 15 meter til bruk i innenriks fart dersom fartøyet er bestemt for persontransport mot vederlag
  • spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs
  • fartøy på minst ti meter som anskaffes til Forsvaret

  Selv om et fartøy er bestemt for personaltransport mot vederlag, skal det tas hensyn til leietakers bruk av fartøyet ved avgjørelse om utleie er avgiftsfritt. F.eks. så er utleie til virksomhet som bruker fartøyet til å transportere egne ansatte til og fra arbeidsstedet avgiftspliktig.

  Utleie av fartøy til boligformål (losjiskip o.l.) er ikke avgiftsfritatt. Utleien må tjene samferdselsformål for å være avgiftsfri.

  Stikkord:

  • militærbåter,
  • skip,
  • utleiebåter,
  • leasing,
  • ferje,
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan