PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avgiftspliktig utleie

  Utleie av fartøy, skip, ferger og båter

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • K3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det skal som hovedregel beregnes utgående merverdiavgift på utleie av fartøy jf. mval. § 3-1.

  Avgiftsplikten gjelder fartøy som faller utenfor definisjon i mval. § 6-9 (4).

  Stikkord:

  • båtutleie,
  • lystbåter,
  • lystfartøy,
  • utleiebåter,
  • leasing,
  • ferje,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan