Utleie

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Utleie av bil er merverdiavgiftspliktig med alminnelig sats, jf. mval. § 3-1.
For utleie/leasing av elbil, se temaet Utleie av kjøretøy.

Bomavgift

Dersom utleiefirmaet har autopassbrikker plassert i bilene og bomselskapet fakturerer direkte til bilutleiefirmaet, som igjen belaster kunden for bomavgiften, skal denne ikke tas med i avgiftsgrunnlaget siden det er som et utlegg å regne. Det er imidlertid en forutsetning at bilutleiefirmaet bare oppkrever det utlagte beløpet uten påslag og at utlegget regnskapsføres om utlegg. Skattedirektoratet har i brev av 08.12.2011, se UTV 2011/1693, uttalt at rabatterte passeringer bør komme kunden til gode, og dersom disse trekkes fra før bomavgiften belastes kunden, er dette som et påslag å regne, og dermed skal bomavgiften med i beregningsgrunnlaget. Tilsvarende gjelder dersom administrasjonsgebyr eller lignende benyttes i tilknytning til autopassbrikken.

Tilbakeføring ved salg eller omdisponering

Dersom utleiekjøretøyet selges eller omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett før det har gått fire år etter registreringen, skal tidligere fradragsført inngående merverdiavgift tilbakeføres etter reglene i mval. § 9-6. Se temaet Tilbakeføring av tidligere fradragsført mva.

Stikkord: bilutleie, bobil, campingbil, campingtilhenger, campingvogn, el-bil, lastebil, leasing, leasingbil, leiebil, leiebilfirma, moped, motorsykkel, stasjonsvogn, trailer, traktor, utleiebil, utleiebiler, utleiefirma, varebil, varetilhenger, leasing, campingbil, bobil, elbil, trailer, leie, lastebil

Utleie/leasing av elbil

Restkrav utleie