PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  I parkeringsvirksomhet

  Utleie av parkeringsplasser

  • K3605 Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Utleie av både offentlige og private parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet er avgiftspliktig omsetning, se mval. § 3-11 (2) c.

  Avgiftsplikten gjelder også for utleie som ledd i frivillig registrert utleie av bygg og anlegg når parkeringsplassene og lokalene leies ut fra en og sammen utleier. Se UTV 2011/1691 og BFU 34/10.

  Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse BFU 7/19, uttalt at utleie av parkeringsplasser i et parkeringsanlegg hvor en såkalt fri-flyt ordning praktiseres, vil anses som avgiftspliktig utleie av parkeringsplasser og ikke avgiftsunntatt omsetning av rettighet til fast eiendom. Dvs. at det skal beregnes utgående merverdiavgift på vederlag for utleie av uspesifiserte parkeringsplasser etter mval. § 3-1 og 3-11 (2) bokstav c. Fri flyt-ordning innebærer at det leies ut uspesifiserte parkeringsplasser i et parkeringsanlegg der leietakerne kan disponere et bestemt antall uspesifiserte parkeringsplasser.

  Stikkord:

  • fakturere parkeringsplasser,
  • fri flyt ordning,
  • fri flyt-ordning,
  • fri-flyt ordning,
  • kommandittselskap,
  • leasing,
  I parkeringsvirksomhet
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan