Vurderingsregler

Beregning og bokføring av utsatt skattefordel

Noteopplysninger

Relaterte tema