Vurderingsregler

Beregning og bokføring av utsatt skattefordel

Se nærmere i «Utsatt skatt / utsatt skattefordel». Her omtales også effekten av endret skattesats.

Skjema vedrørende utsatt skattefordel:

  • «Skatter - Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel »
  • «Varige driftsmidler - Midlertidige forskjeller»
  • «Skatter - Oversikt endringer i midlertidige forskjeller »

Noteopplysninger

Relaterte tema