Vurderingsregler

Beregning og bokføring av utsatt skattefordel

Noteopplysninger

Se nærmere om krav i «Notesjekklisten (GRS)».

Stikkord: noteoppstillinger, noteinformasjon

Relaterte tema