Vurderingsregler

Beregning og bokføring av utsatt skattefordel

Noteopplysninger

Relaterte tema

  • «Utsatt skatt»
  • «Midlertidige forskjeller – skattemessig tidfesting»