PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Egne tjenester

  Uttak av gaver fra eget lager

  • K3070 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Dersom gaven er en tjeneste som omsettes i bedriften og tjenesten brukes som gave i egen virksomhet, skal alminnelig omsetningsverdi legges til grunn. Det skal beregnes uttaksmva på tjenesten, se mval. § 3-23.

  Dersom uttaket gjelder avgiftsfrie tjenester, brukes konto 3170 Uttak av tjenester, avgiftsfritt med mva-kode 5.

  Dersom det gjelder uttak av tjenester med lav sats, brukes konto 3074 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, lav sats med mva-kode 33.

  Stikkord:

  • uttaksmoms,
  • uttaksmva,
  • uttaksmerverdiavgift,
  • presang,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan