PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Egne tjenester

  Uttak av gaver fra eget lager

  • K3071 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVAUttaks mva

  Merverdiavgift

  Dersom gaven er en tjeneste som omsettes i bedriften og tjenesten brukes som gave i egen virksomhet, skal alminnelig omsetningsverdi legges til grunn. Det skal beregnes uttaksmva på tjenesten, se mval. § 3-23.

  Dersom uttaket gjelder avgiftsfrie tjenester brukes konto 3170.

  Dersom det gjelder uttak av tjenester med middels-/lavsats, skal tilsvarende uttakskonti brukes.

  Stikkord:

  • gave,
  • gaver,
  • uttaksmoms,
  • uttaksmva,
  • presang,
  • mva,
  • ks,
  • moms,
  266 1055 79 13 995

  Kontering

  Satser

  Kontoplan