PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Valutajustering varekjøpstransaksjoner - agio

  Valutajustering varelager

  • D2400 Leverandørgjeld
  • K1920 Bankinnskudd
  • K8060 Valutagevinst (agio)

  Regnskap

  Varekjøpstransaksjoner bokføres til valutakursen på transaksjonstidspunktet, se rskl. § 4-1, normalt dato på faktura eller tidspunkt for risikoovergang.

  Agio er når differansen mellom transaksjonskurs og betalingsdatoens kurs fører til en i inntekt for selskapet.

  Eksempel transaksjonsnivå:

  Et selskap har kjøpt gjenstand X til 100 euro til en valutakurs på 8. Dette gir en forventet utbetaling på: 100 *8 = 800 NOK.
  Selskapet har 30 dagers kredittid og i denne perioden har valutakursen endret seg og ved betalingsdatoen er valutakursen 7.50. Selskapets faktiske kostnad blir på: 100 * 7.50 = 750 og NOK 50 lavere enn ved kjøpstidspunktet. Differansen mellom forventet betaling på kjøpsdatoen og betalingsdatoen utgjør en inntekt for selskapet da valutakursens utvikling har gjort at selskapet har oppnådd en kostnadsbesparelse.

  Stikkord:

  • valuta,
  • valutajustering,
  • varebeholdning,
  • ks,
  • kjøp,
  Valutajustering varekjøpstransaksjoner - agio
  427 1400 98 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan