PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Valutajustering varekjøpstransaksjoner - disagio

  Valutajustering varelager

  • D2400 Leverandørgjeld
  • D8160 Valutatap (disagio)
  • K1920 Bankinnskudd

  Regnskap

  Varekjøpstransaksjoner bokføres til valutakursen på transaksjonstidspunktet, se rskl. § 4-1, normalt dato på faktura eller tidspunkt for risikoovergang.

  Disagio er når differansen mellom transaksjonskurs og betalingsdatoens kurs fører til en kostnad for selskapet.

  Eksempel transaksjonsnivå:

  Et selskap har kjøpt gjenstand X til 100 euro til en valutakurs på 8. Dette gir en forventet utbetaling på: 100 * 8 = 800 NOK.
  Selskapet har 30 dagers kredittid og i denne perioden har valutakursen endret seg og ved betalingsdatoen er valutakursen 8.50. Selskapets faktiske kostnad blir på: 100 * 8.50 = 850 og NOK 50 høyere enn ved kjøpstidspunktet. Differansen mellom forventet betaling på kjøpsdatoen og betalingsdatoen utgjør en kostnad for selskapet da valutakursens utvikling har gjort at selskapet har oppnådd en kostnadsøkning.

  Stikkord:

  • valuta,
  • valutajustering,
  • varebeholdning,
  • ks,
  • kjøp,
  Valutajustering varekjøpstransaksjoner - disagio
  415 1379 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan