PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Drift og vedlikehold

  Varebil klasse 2, lastebil, traktor etc.

  • D70xx Kostnad transportmidler
  • MVAFradrag, 25%

  Bokføring og merverdiavgiftsbehandling av kostnader til drift og vedlikehold av varebil klasse 2, lastebil og traktor blir behandlet i temaet.

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for drift og vedlikehold av både nye og brukte kjøretøy til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Fradrag gjelder ikke for personkjøretøy som er definert i fmva. § 1-3-1, se mval. § 8-4. Se tema «Biler - personkjøretøy -> Drift og vedlikehold av personkjøretøy».

  Privat bruk som for eksempel kjøring mellom hjem og arbeidsted er ikke fradragsberettiget. Ved kombinert bruk næring/privat skal inngående merverdiavgift fordeles forholdsmessig etter antatt bruk, se mval. § 8-2.

  Bokføring

  Ved bokføring av drifts- og vedlikeholdskostnader ved bilhold benyttes kontoer som konto 7001 Drivstoff transportmiddel 1, konto 7021 Vedlikehold transportmiddel 1, konto 7041 Forsikring transportmiddel 1 og konto 7051 Annen kostnad transportmiddel 1.

  For mer detaljert informasjon gå inn på kontoene.

  Stikkord:

  • arbeidsbil,
  • bedriftsbrannbil,
  • bensin,
  • bergingstjeneste,
  • bilbatteri,
  • bilberging,
  • bildekk,
  • bildeler,
  • bilforsikring,
  • bilrekvisita,
  • bilreperasjoner,
  • bilvask,
  • brannbil,
  • bytte bilrute,
  • bytte frontrute,
  • dekk,
  • dekkhotell,
  • dekkskift,
  • diesel,
  • dieselolje,
  • dieselutgifter,
  • driftskostnader,
  • drivstoff,
  • egenandel bilforsikring,
  • eu-kontroll,
  • fartsskriver,
  • fartsskriverkort,
  • firmabil,
  • frostvæske,
  • gaffeltruck,
  • garasjeleie,
  • garasjeplass,
  • gass,
  • henger,
  • hjul,
  • hjulskift,
  • kjettinger,
  • kjøretøy,
  • kjøretøykontroll,
  • klasse 2,
  • kombinert bil,
  • lastebil,
  • lastebileiere,
  • leiebil,
  • lys,
  • motorforsikring,
  • motorolje,
  • reparasjon,
  • reparasjon bil,
  • reservedeler,
  • reservehjul,
  • servicebiler,
  • skifte bildekk,
  • skifte bilrute,
  • skifte frontrute,
  • spylervæske,
  • startkabler,
  • taksameter,
  • tilhenger,
  • traktor,
  • truck,
  • varebil,
  • varebil kl 2,
  • varebil kl. 2,
  • varebil kl2,
  • varebil klasse to,
  • varetilhenger,
  • vask av bil,
  • vaske bil,
  • vedlikehold,
  • veiavgift,
  • veihjelp,
  • vektårsavgift,
  • verkstedregning,
  • viftereim,
  • vindusviskere,
  • vinterdekk,
  • vinteropplag,
  • årsavgift,
  • takstameter,
  • leasing,
  • driftkostnader,
  • Kostand,
  • kmva,
  • tv,
  • ks,
  • Bedrift,
  • kostnad,
  • kost,
  266 1055 79 13 995

  Kontering

  Satser

  Kontoplan