PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Leie/leasing

  Varebil klasse 2, lastebil, traktor etc.

  • D6440 Leie transportmidler
  • MVAFradrag, 25%

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift på leie av bil til bruk i avgiftspliktig virksomhet dersom leiebil ikke er et personkjøretøy slik det er definert i fmva. § 1-3-1, se mval. § 8-1.

  De samme reglene gjelder for leie av bil som det gjelder for kjøp av bil mht. privat bruk og fradragsføring av inngående merverdiavgift. Dvs. at mva skal fordeles forholdsmessig mellom andel privatbruk og næringsbruk.

  For bokføring og periodisering av leiekostnader og eventuell forskuddsleie, se NRS 8.7.2.5 Leieavtaler.

  Stikkord:

  • arbeidsbil,
  • bedriftsbrannbil,
  • brannbil,
  • gaffeltruck,
  • henger,
  • hengerleie,
  • klasse 2,
  • kombinert bil,
  • lastebil,
  • leasing,
  • leasingbil,
  • leie bilhenger,
  • leiebil,
  • servicebiler,
  • tilhenger,
  • traktor,
  • truck,
  • truckleie,
  • varebil,
  • varebil kl 2,
  • varebil kl. 2,
  • varebil kl2,
  • varebil klasse to,
  • varetilhenger,
  • kmva,
  240 1049 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan