Generelt

Et foretaks formuesverdi av varer og råstoffer er den samme som ved inntektsligningen, se sktl. § 4-17. Verdien ved inntektsligningen legges til grunn selv om den er høyere enn virkelig verdi.

Unntak

Det foreligger særregler for verdsetting av formuesverdien til oppdrettsfisk.

Mer om varelager

For mer informasjon vedrørende varelager, se temaet «Varelager»

Stikkord: varebeholdning