PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Formue

  Varelager og ukurans

  Et foretaks formuesverdi av varer og råstoffer er den samme som ved inntektsligningen, se sktl. § 4-17. Verdien ved inntektsligningen legges til grunn selv om den er høyere enn virkelig verdi.

  Unntak

  Det foreligger særregler for verdsetting av formuesverdien til oppdrettsfisk.

  Stikkord:

  • varebeholdning,
  • ukurrans,
  329 1232 91 75 719

  Kontering

  Satser

  Kontoplan