PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Vurdering varige driftsmidler

  Varige driftsmidler

  Varige driftsmidler med ubetydelig verdi kan kostnadsføres direkte. Hva som betegnes som ubetydelig er skjønnsmessig, men i praksis er det mange som forholder seg til den skattemessige grensen på NOK 15.000, jf. skatteloven § 14-40 første ledd, bokstav a og NRS 8.4.3.2. Regnskapsmessig skal man i teorien aktivere alle innkjøp som har en levetid lenger enn et år og avskrive det over levetiden, men i praksis er det også her mange som ser hen til den skattelovmessige bestemmelsen om at driftsmidler med antatt kortere levetid enn tre år kan kostnadsføres direkte.

  Ved vurdering av anskaffelsens beløp i forhold til grensen på kr 15 000, skal alle kjøp som kan relateres til investeringen tas med. Dvs. at ved kjøp av flere produkter samtidig og/eller tilhørende tjenester, skal kostnadene ses under ett, selv om de kanskje ikke kommer på samme faktura.

  Se også «Påkostninger og vedlikehold» og «Periodisk vedlikehold».

  Stikkord:

  • driftsmiddel,
  Vurdering varige driftsmidler
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan