Betaling for bruk av musikk

Mottatt vederlag fra Tono og Gramo