PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

    Salg - rett til å benytte veier, broer, tunneler etc. mot bompenger

    Veier

    • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
    • MVA6 - Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

    Merverdiavgift

    Rett til å benytte veier, broer, tunneler etc. mot bompenger faller utenfor loven. Se mval. § 3-11.

    Stikkord:

    • autopass,
    • autopassavtale,
    • autopass-avtale,
    • avgiftsfri omsetning,
    • bombrikke,
    • bompengeabonnement,
    • bompenger,
    • fjellinjen,
    • køfri brikke,
    • køfribrikke,
    • veg,
    • veiavgift,
    • veirett,
    • bomavgifter,
    • abbonoment,
    • abbonnement,
    • abonement,
    • salg,
    Salg - rett til å benytte veier, broer, tunneler etc. mot bompenger
    329 1230 91 75 717

    Kontering

    Satser

    Kontoplan