PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp, påkostning og vedlikehold av verktøy

  Verktøy

  • D1200 Maskiner og anlegg
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
  Satser
  Aktivering

  Regnskapsmessig skal man i teorien aktivere alle innkjøp som har en levetid lenger enn et år og avskrive det over levetiden. Små foretak kan imidlertid velge å legge de skattemessige kriteriene til grunn, sktl. § 14-40, og kostnadsføre varige driftsmidler dersom inngangsverdien er under kr 15 000 eller med en levetid på under 3 år. Det er generell praksis å legge de skattemessige vurderingskriteriene til grunn for aktivering eller kostnadsføring.

  Ved vurdering av anskaffelsens beløp i forhold til grensen på kr 15 000, skal alle kjøp som kan relateres til investeringen tas med. Dvs. at ved kjøp av flere produkter samtidig og/eller tilhørende tjenester, skal kostnadene ses under ett, selv om de kanskje ikke kommer på samme faktura.

  Varige driftsmidler skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Lineær avskrivning basert på estimert levetid for driftsmidlet er mest benyttet, men skattemessige saldoavskrivninger, kan benyttes hvis avskrivningsmetoden gir en fornuftig periodisering. Se NRS 8.4.3.2.1.

  Satser

  Aktivering

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp, påkostningen eller vedlikehold av verktøy til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Bokføring

  Alternative kontoer som kan benyttes hvis det ikke er aktuelt å balanseføre anskaffelsen, konto 6500 Motordrevet verktøy, konto 6510 Håndverktøy, konto 6520 Hjelpeverktøy, konto 6530 Spesialverktøy.

  Stikkord:

  • byggtørker,
  • drill,
  • gjerdesag,
  • gjæringssag,
  • gressklipper,
  • hammer,
  • hjelpeverktøy,
  • hoppetusse,
  • kabeltrommel,
  • knipetang,
  • lyskaster,
  • motorsag,
  • multitrekker,
  • pensel,
  • pussemaskin,
  • reservedeler,
  • sementblander,
  • servicekontrakt,
  • sirkelsag,
  • skiftenøkkel,
  • skrujern,
  • skrutrekker,
  • spade,
  • spesialverktøy,
  • spikerpistol,
  • sveiseapparat,
  • sveisetråd,
  • varmluftpistol,
  • verktøy,
  • verktøykasse,
  • vinkelsliper,
  • kmva,
  • erverv,
  • reparasjon,
  Kjøp, påkostning og vedlikehold av verktøy
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan