PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie av verktøy

  Verktøy

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • K3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Det skal beregnes utgående merverdiavgift på utleie av verktøy, se mval. § 3-1.

  Dette gjelder for utleie av både nytt og brukt verktøy.

  Stikkord:

  • servicekontrakt,
  • verktøy,
  • leasing,
  Utleie av verktøy
  385 1308 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan