PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Verktøygodtgjørelse (tariffestet)

  Verktøy

  • Lønn5500 Annen kostnadsgodtgjørelse
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Verktøygodtgjørelse

  Godtgjørelse til skogsarbeidere til dekning av kostnader ved hold av motorsag og annen redskap (avskrivning, vedlikehold og driftskostnader) anses ikke å gi overskudd, se takseringsreglene § 1-2-9:

  • 2017/2018: kr 31,50 per time
  • 2016: kr 31,50 per time

  Godtgjørelse til bygningsarbeidere som er lønnstakere kan dekkes skattefritt inntil satsene under, se takseringsreglene § 1-3-21:

  • 2017/2018: kr 2 700 per år
  • 2016: kr 2 600 per år

  Verktøygodtgjørelse etter tariffestede satser kan utbetales skattefritt dersom legitimasjonskrav og øvrige bestemmelser i tariffavtalen eller statlig regulativ er oppfylt, se sktbf. § 5-6-12 (4).

  Satser

  Verktøygodtgjørelse

  Lønn

  I enkelte yrker er arbeidstaker pliktig å holde sitt eget verktøy, og kostnadene er fradragsberettiget for den ansatte.

  En godtgjørelse etter satsene fastsatt i Takseringsreglene § 1-2-9 for skogsarbeidere, se Verktøygodtgjørelse, anses ikke å gi skattepliktig overskudd.

  Dersom bygningsarbeidere som er lønnstakere, må holde eget verktøy uten å få særskilt godtgjørelse og det ikke kreves fradrag for faktiske kostnader i fastsettingen, gis det fradrag etter satsene i Takseringsreglene § 1-3-21, se Verktøygodtgjørelse. Får den ansatte verktøygodtgjørelse av arbeidsgiver med inntil denne takseringssatsen over, kan dette utbetales trekkfritt selv om godtgjørelsen ikke er tariffeste dersom mottaker utarbeider og underskriver en oppgave over størrelse og art på de pådratte eller forventede utgiftene, se sktbf. § 5-6-13.

  Utbetales det verktøygodtgjørelse ut over de fastsatte satsene eller uten tilstrekkelig dokumentasjon, er dette skattepliktig for mottaker, og skal innrapporteres i a-meldingen.

  A-meldingen

  Blir det utbetalt tariffestet verktøygodtgjørelse skal dette innrapporteres på a-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse - Annet

  Stikkord:

  • tariffavtale,
  • verktøy,
  • verktøygodtgjørelse,
  Verktøygodtgjørelse (tariffestet)
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan