Verktøygodtgjørelse (tariffestet)

Kjøp, påkostning og vedlikehold av verktøy

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1200 Maskiner og anlegg
Debet

Satser

Aktivering

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp, påkostningen eller vedlikehold av verktøy til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Bokføring

Alternative kontoer som kan benyttes hvis det ikke er aktuelt å balanseføre anskaffelsen, konto 6500 Motordrevet verktøy, konto 6510 Håndverktøy, konto 6520 Hjelpeverktøy, konto 6530 Spesialverktøy.

Stikkord: byggtørker, drill, gjerdesag, gjæringssag, gressklipper, hammer, hjelpeverktøy, hoppetusse, kabeltrommel, knipetang, lyskaster, motorsag, multitrekker, pensel, pussemaskin, reservedeler, sementblander, servicekontrakt, sirkelsag, skiftenøkkel, skrujern, skrutrekker, spade, spesialverktøy, spikerpistol, sveiseapparat, sveisetråd, varmluftpistol, verktøy, verktøykasse, vinkelsliper, kmva, erverv, reparasjon

Leie av verktøy

Salg av verktøy

Utleie av verktøy