Verktøygodtgjørelse (tariffestet)

Kjøp, påkostning og vedlikehold av verktøy

Leie av verktøy

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6400 Leie maskiner
Debet
6490 Annen leiekostnad
Debet

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på leie av verktøy til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Stikkord: servicekontrakt, verktøy, leasing

Salg av verktøy

Utleie av verktøy