Verktøygodtgjørelse (tariffestet)

Kjøp, påkostning og vedlikehold av verktøy

Leie av verktøy

Salg av verktøy

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg
Kredit

Merverdiavgift

Det skal beregnes utgående merverdiavgift på salg av verktøy, se mval. § 3-1.

Dette gjelder salg av både nytt og brukt verktøy.

Stikkord: verktøy, omsetning

Utleie av verktøy