Verktøygodtgjørelse (tariffestet)

Lønn
5500 Annen kostnadsgodtgjørelse
Debet
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Verktøygodtgjørelse etter tariffestede satser kan utbetales skattefritt dersom legitimasjonskrav og øvrige bestemmelser i tariffavtalen eller statlig regulativ er oppfylt, se sktbf. § 5-6-12 (4).

Satser

Verktøygodtgjørelse

Lønn

I enkelte yrker er arbeidstaker pliktig å holde sitt eget verktøy, og kostnadene er fradragsberettiget for den ansatte.

En godtgjørelse etter satsene fastsatt i Takseringsreglene § 1-2-9 for skogsarbeidere, se Verktøygodtgjørelse, anses ikke å gi skattepliktig overskudd.

Dersom bygningsarbeidere som er lønnstakere, må holde eget verktøy uten å få særskilt godtgjørelse og det ikke kreves fradrag for faktiske kostnader i fastsettingen, gis det fradrag etter satsene i Takseringsreglene § 1-3-21, se Verktøygodtgjørelse. Får den ansatte verktøygodtgjørelse av arbeidsgiver med inntil denne takseringssatsen over, kan dette utbetales trekkfritt selv om godtgjørelsen ikke er tariffeste dersom mottaker utarbeider og underskriver en oppgave over størrelse og art på de pådratte eller forventede utgiftene, se sktbf. § 5-6-13.

Utbetales det verktøygodtgjørelse ut over de fastsatte satsene eller uten tilstrekkelig dokumentasjon, er dette skattepliktig for mottaker, og skal innrapporteres i a-meldingen.

A-meldingen
Stikkord: tariffavtale, verktøy, verktøygodtgjørelse

Kjøp, påkostning og vedlikehold av verktøy

Leie av verktøy

Salg av verktøy

Utleie av verktøy