PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Bompenger

  Viderefakturering

  Merverdiavgift

  I følge merverdiavgiftsloven § 3-11 (1) er omsetning og utleie av rettighet til fast eiendom unntatt fra loven. Retten til å benytte veier, broer, tunneler mv. faller inn under denne paragrafen og bompenger i forbindelse med transport vil derfor være unntatt avgiftsplikten.

  Et transportselskap som er ansvarlig for bompengene skal etter mval. § 4-2 beregne merverdiavgift på beløpet. Bompengene vil i dette tilfellet anses som en omkostning for transportselskapet.

  Foreligger det derimot en avtale mellom transportselskapet og bompengeselskapet at det skal betales bompenger per. passasjer og ikke for kjøretøyet, vil bompengene regnes som den enkelte passasjers kostnad og skal anses som et utlegg hvis transportselskapet betaler bompengene. Det er en forutsetning at bompengene er spesifisert på billetten. Transportselskapet skal ved viderefakturering behandle bompengene som et utlegg og ikke som omsetning. Mottatt faktura fra bomselskapet bokføres til debet på en fordringskonto (kredit leverandørreskontro) og transportselskapets viderefakturerte bompenger bokføres til kredit på samme fordringskonto (debet kundereskontro). Viderefakturering av utlegget behandles på samme måte som når et fergeselskap har som ansvar å kreve inn bompenger fra de reisende på vegne av et bompengeselskap.

  Stikkord:

  • bompenger,
  • veg,
  • vegbom,
  • veibom,
  • viderefakturering,
  • bomavgifter,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan