PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Lønnskostnader

  Viderefakturering

  Merverdiavgift

  Lønnskostnader som viderefaktureres er å regne som utleie av arbeidskraft og skal iht. mval. § 3-1 avgiftsberegnes. Utleie av arbeidskraft er omsetning etter mval. § 1-3 (1) a. Ved utleie av arbeidskraft vil det være den bedriften som sitter på arbeidsgiveransvaret som fordeler lønnskostnadene til en eller flere virksomheter.

  Unntak

  Utleie av arbeidskraft som utfører følgende er unntatt fra merverdiagiftsloven:

  Det skal derfor ikke faktureres med utgående merverdiavgift for utleie av slik arbeidskraft.

  Se også temaene:

  Norskregistrerte virksomheter skal ikke beregne merverdiavgift ved utleie av arbeidskraft til næringsdrivende eller offentlig virksomhet der mottaker er hjemmehørende i utlandet eller på Svalbard eller Jan Mayen, se mval. § 1-2 (2).

  Skattedirektoratet har i et fellesskriv 12. mai 2015 uttalt at refusjon av lønn som arbeidsgiver mottar fra fagforening som kompensasjon for fristilling av arbeidstakere til fagforeningsarbeid, ikke er å anse som avgiftspliktig omsetning, men må betraktes som en ren utgiftsgodtgjørelse. Se SKD 120515.

  Stikkord:

  • arbeidsassistanse,
  • arbeidslønn,
  • arbeidsutleie,
  • lønn fagforeningsarbeid,
  • refusjon,
  • utgiftsrefusjon,
  • viderefakturering,
  • arbeidsvederlag,
  • leasing,
  • generalforsamling,
  • kostand,
  • omkostning,
  Lønnskostnader
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan