PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Mellom selskaper i et konsern

  Viderefakturering

  Merverdiavgift

  Ikke fellesregistrerte selskaper i et konsern

  Det er ingen behandlingsforskjell på viderefakturering av kostnader generelt og mellom selskaper i et konsern. Se undertema for viderefakturering hovedregel.

  Eksempel
  Selskap A og selskap B tilhører samme konsern og er ikke fellesregistrert. Selskap A driver avgiftspliktig virksomhet mens selskap B driver avgiftsfri virksomhet. Selskap A mottar en faktura som er feilaktig stilet til selskap A på kjøp av varer/tjenester som er til bruk direkte i selskap B. Viderefaktureres fakturaen til selskap B, har ikke selskap A anledning til å fradragsføre inngående merverdiavgift på mottatt faktura siden varen/tjenesten ikke er til bruk i selskap As virksomhet, se mval. § 8-1. For selskap A blir beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift derfor brutto beløp på inngående faktura, og det vil dermed bli moms på moms. De økonomiske konsekvensene for selskap B er at de vil få økte kostnader på kjøpet tilsvarende den ekstra merverdiavgiften. Siden kostnaden egentlig tilhører selskap B, er det både kostnadsbesparende og riktig at faktura blir stilet til selskap B. Det må da utstedes en kreditnota på fakturaen som ble sendt til selskap A, og deretter sendes en ny faktura stilet til selskap B.

  Fellesregistrerte selskaper i et konsern

  Det er anledning til å fellesregistrere selskapene i et konsern. Se mval. § 2-2 (3) for krav til fellesregistrering av samarbeidende selskaper. Selskapene vil etter godkjenning av en fellesregistreringen, anses som ett avgiftssubjekt.

  Merverdiavgiftsloven § 3-1 sier at det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester. Omsetning er definert i mval. § 1-3 (1) a som levering av varer og tjenester mot vederlag. Når det viderefaktureres kostnader mellom fellesregistrerte selskaper i et konsern, skjer det ingen omsetning av varer eller tjenester fordi selskapene ses på som ett avgiftssubjekt. Derfor må slik viderefakturering skje uten avgiftsberegning.

  På anskaffelser som er til bruk i en eller flere av konsernets selskaper er det fradrag for inngående merverdiavgift forutsatt at de generelle kravene for fradragsrett er oppfylt.

  Stikkord:

  • husleie,
  • internfakturering,
  • konserninterne transaksjoner,
  • kontorleie,
  • kostnadsfordeling,
  • lokalleie,
  • lunsjutgifter,
  • mva på utlegg i samme konsern,
  • restaurantregning,
  • utfakturering,
  • utlegg konsern,
  • viderefakturering,
  • viderefakturering kostnader,
  • leasing,
  • Kostand,
  • sju,
  • ks,
  • selskap,
  • fordeling,
  • mva,
  • kostnad,
  • lunsj,
  Mellom selskaper i et konsern
  415 1379 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan