PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Mellom selskaper i et konsern

  Viderefakturering

  Merverdiavgift

  Ikke fellesregistrerte selskaper i et konsern

  Det er ingen behandlingsforskjell på viderefakturering av kostnader generelt og mellom selskaper i et konsern. Se undertema for viderefakturering hovedregel.

  Fellesregistrerte selskaper i et konsern

  Det er anledning til å fellesregistrere selskapene i et konsern. Se mval. § 2-2 (3) for krav til fellesregistrering av samarbeidende selskaper. Selskapene vil etter godkjenning av en fellesregistreringen, anses som ett avgiftssubjekt.

  Merverdiavgiftsloven § 3-1 sier at det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester. Omsetning er definert i mval. § 1-3 (1) a som levering av varer og tjenester mot vederlag. Når det viderefaktureres kostnader mellom fellesregistrerte selskaper i et konsern, skjer det ingen omsetning av varer eller tjenester fordi selskapene ses på som ett avgiftssubjekt. Derfor må slik viderefakturering skje uten avgiftsberegning.

  På anskaffelser som er til bruk i en eller flere av konsernets selskaper er det fradrag for inngående merverdiavgift forutsatt at de generelle kravene for fradragsrett er oppfylt.

  Stikkord:

  • husleie,
  • internfakturering,
  • konserninterne transaksjoner,
  • kontorleie,
  • lokalleie,
  • lunsjutgifter,
  • mva på utlegg i samme konsern,
  • restaurantregning,
  • utlegg konsern,
  • viderefakturering,
  • leasing,
  • kommandittselskap,
  • lunch,
  • merverdiavgift,
  • moms,
  • foretak,
  Mellom selskaper i et konsern
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan