PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Omkostninger salg fast eiendom

  Viderefakturering

  Viderefakturering av utgifter i forbindelse med salg av eiendom kan gjelde f.eks megler- og advokattjenester.

  Merverdiavgift

  Alle omkostninger som en selger har i forbindelse med utføring av et oppdrag for en kunde, skal med i beregningsgrunnlaget og følger hovedregelen for viderefakturering av kostnader.

  Skattedirektoratet har i brev til Norges Eiendomsmeglerforbund 18. juni 2001 Meglertjenester, se SKD 180601, blant annet uttalt at annonsekostnader for salg av fast eiendom anses som meglers omkostning ved utførelse av salgsoppdraget, og at det derfor skal beregnes merverdiavgift på annonseringen.

  Utlegg

  Som utlegg regnes alle kostnader som selger påtar seg på vegne av kjøper og som ikke er selgers omkostninger. Slike utlegg skal ikke med i avgiftsberegningen og føres direkte i balansen som en fordring. Det forutsettes i tillegg at det ikke kreves påslag på det faktiske beløpet. Eksempler på rene utlegg er gebyrer for offentlige utskrifter, rettsgebyr, dokumentavgift, tinglysingsgebyr mv.

  Se for øvrig hovedtema for viderefakturering av utlegg.

  Stikkord:

  • dokumentavgift,
  • meglingstjeneste,
  • salgskostnader eiendom,
  • viderefakturering,
  • omsetning,
  • kostand,
  • omkostning,
  • kostnad,
  Omkostninger salg fast eiendom
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan