Hovedregel

Viderefakturering av reisekostnader

Omkostninger salg fast eiendom

Lønnskostnader

Felleskostnader utleie fast eiendom

Interessefellesskap/senterforeninger

Speditørselskap

Generelt

En speditør er en leverandør av logistikk- og transporttjenester via bil, båt, bane eller fly. Blant tjenestene er frakt av gods, fortolling, lagring, omlastning og videreforsendelse av gods.

Merverdiavgift

Ved frakt av varer fra utlandet og inn i Norge har speditør diverse utlegg som skal viderefaktureres kunden. Dette gjelder i hovedsak utlegg av toll, merverdiavgift, og andre innførselsavgifter. Disse avgiftene er ikke speditørens omsetning og skal behandles som rent utlegg. Det vil si at utleggene debiteres en mellomregningskonto i balanse og når de samme utleggene viderefaktureres kunden, føres dette til kredit på samme konto. For at kunden kan kreve fradrag for merverdiavgiften skal original innførselsdeklarasjon sendes kunden sammen med faktura eller straks faktura er betalt.

Stikkord: flytransport, viderefakturering, idrett, foretak

Leasingselskap

Bompenger

Porto

Mellom selskaper i et konsern