PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Viderefakturering av reisekostnader

  Viderefakturering

  Viderefakturering av reisekostnader som påløper ved oppfyllelse av en kontrakt kan avtales mellom oppdragstaker og oppdragsgiver.

  Merverdiavgift

  Reisekostnader som påløper ved oppfyllelse av en kontrakt skal inngå i beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift, se mval. § 4-2. Det er hovedleveransens merverdiavgiftsbehandling som styrer hvilken sats utlegget skal utfaktureres med (“smitteeffekten”). Det er av ingen betydning for merverdiavgiftsberegningen om det utfaktureres med et påslag eller om reisekostnadene viderefaktureres særskilt på egen faktura.

  Selger er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift etter vanlig fradragsrett, se merverdiavgiftsloven kapittel 8, mval. § 8-1, mval. § 8-2, mval. § 8-3, mval. § 8-4, mval. § 8-5, mval. § 8-6, mval. § 8-7, mval. § 8-8. Det vil si at i de tilfeller selger er fradragsberettiget inngående merverdiavgift, vil nettobeløpet for reisekostnaden være grunnlaget for viderefaktureringen. Dersom kostnaden er av slik art at fradragsretten er avskåret, vil bruttobeløp være grunnlaget for viderefaktureringen.

  Det vil si at en konsulentbedrift som i tillegg til konsulenthonorar med høy sats skal viderefakturere reisekostnader vil ha følgende behandling av merverdiavgiften:

  Kostnad Fradragsberettiget? Beløp til viderefakturering
  Flybillett med lav sats Ja Nettobeløp*høy sats
  Reisemat med middels sats Nei Bruttobeløp*høy sats
  Hotell med lav sats (losji) Ja Nettobeløp*høy sats
  Hotell med høy sats (frokost og andre administrasjonskostnader) Nei Bruttobeløp*høy sats
  Bilgodtgjørelse Nei Bruttobeløp*høy sats
  Parkering personbil Nei Bruttobeløp*høy sats

  Det er akseptert at reisekostnadene kan faktureres direkte til kjøper, men dette forutsetter at dokumentet er stilet til kjøper, se brev fra Skattedirektoratet til Den norske advokatforening, 29. mai 2002, SKD 290502. Dette er spesielt aktuelt for bedrifter som ikke har fradrag for inngående avgift. Se for øvrig "Hovedregel" for viderefakturering av utlegg.

  Stikkord:

  • bussbillett,
  • faktureres,
  • flybillett,
  • hotellkostnader,
  • hotellutgifter,
  • km godtgjørelse,
  • kunde,
  • moms lav sats,
  • moms middels sats,
  • mva lav sats,
  • mva middels sats,
  • parkeringsavgift,
  • parkeringsgebyr,
  • reiseoppgjør,
  • reiser,
  • reiseregning,
  • reiseutgifter,
  • togbillett,
  • viderefakturering,
  • viderefakturering reisekostnader,
  • bussbilett,
  • kostand,
  • omkostning,
  • mva,
  • merverdiavgift,
  • moms,
  • parkeringsbot,
  • reiserekning,
  • reisekostnader,
  • jernbane,
  Viderefakturering av reisekostnader
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan