PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av driftsmidler etc.

  Virksomhetsoverdragelse

  • K3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg
  • MVA5 - Mvafritt salg, 0%

  Merverdiavgift

  Salg av varer og tjenester i forbindelse med virksomhetsoverdragelse til ny innehaver er fritatt for mva, se mval. § 6-14.

  Stikkord:

  • avgang,
  • gevinst ved salg av driftsmidler,
  • goodwill,
  • salg anleggsmidler,
  • salg av virksomhet,
  • varebeholdning,
  • varelager,
  • virksomhetsoverdragelse,
  • driftsmiddel,
  • anleggsmiddler,
  • salg,
  • anleggsmidler,
  • ks,
  Salg av driftsmidler etc.
  329 1232 91 75 719

  Kontering

  Satser

  Kontoplan