PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av driftsmidler etc.

  Virksomhetsoverdragelse

  • K3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg
  • MVA5 - innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %

  Merverdiavgift

  Salg av varer og tjenester i forbindelse med virksomhetsoverdragelse til ny innehaver er fritatt for mva, se mval. § 6-14.

  Se omtale i MVA-håndboken § 6-14.

  Justeringsregler

  Et registrert avgiftssubjekt skal justere inngående merverdiavgift når kapitalvarer overdras som ledd i overdragelse av virksomhet eller del av denne, og overdragelsen er fritatt for merverdiavgift etter mval. § 6-14, jf. mval. § 9-2 (4). Justeringen er begrunnet med at kapitalvaren anses å gå over til ikke-fradragsberettiget bruk. Det er mulig å overføre retten og plikten til justering til overtaker av kapitalvaren etter mval. § 9-3.

  Se mer i MVA-håndboken § 9-2.

  Stikkord:

  • avgang,
  • gevinst ved salg av driftsmidler,
  • goodwill,
  • salg anleggsmidler,
  • salg av virksomhet,
  • varebeholdning,
  • varelager,
  • virksomhetsoverdragelse,
  • omsetning,
  • driftsmiddel,
  • forretningsverdi,
  • anleggsmiddler,
  • anleggsaktiva,
  • kommandittselskap,
  Salg av driftsmidler etc.
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan