PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattemessig behandling

  Virtuell valuta - kryptovaluta - bitcoin

  Skatterettslig likestilles ikke virtuell valuta med en ordinær valuta, da denne ikke er utstedt av eller garantert for av en nasjonal sentralbank. Virtuell valuta er et formuesobjekt og omfattes av de alminnelige reglene for inntekts- og formuesbeskatning.

  Gevinst og tap ved realisasjon av bitcoin er skattepliktig, og beholdning av bitcoin er skattepliktig formue. Gevinst og tap beregnes som forskjellen mellom inngangs- og utgangsverdien. Kostpris er inngangsverdien. Utgangsverdien tilsvarer vederlaget som mottas for bitcoin som realiseres.

  Normal sporadisk handel med virtuelle valutaer vil ikke bli ansett som en virksomhet. Dersom handelen skjer regelmessig og det gjennomføres et betydelig antall transaksjoner vil handelen kunne anses som en virksomhet. Når du driver en virksomhet med enten handel i virtuell valuta eller utvinning (mining) av bitcoin (eller annen virtuell valuta) skal du løpende inntektsføre inntekter i bitcoin og realiserte gevinster på solgt virtuell valuta. Du har tilsvarende krav på løpende fradrag for kostnader med tilknytning til virksomheten og for realiserte tap ved salg av den virtuelle valutaen. Inntektene og kostnadene skal alltid regnes om til verdien i norske kroner.

  Skattedirektoratet redegjorde for etatens tilnærming til den skatte- og avgiftsmessige behandlingen i UTV 2013/1739. Se også Skattedirektoratets veiledning som nærmere omtaler vilkårene for at dette skal anses som virksomhet, hvordan dette skal oppgis i skattemeldingen samt formuesbeskatningen.

  Stikkord:

  • btc,
  • bitcoins,
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan