1200 Maskiner og anlegg

1210 Maskiner og anlegg under utførelse

1220 Skip

Kjøp og påkostning av skip og andre typer fartøy kan føres på denne kontoen. Rigger føres på konto 1224.

Eksempler på skip og fartøy:

  • personell eller forskyningsskip
  • taubåter
  • entreprenørskip
  • hjelpefartøy
  • fiskebåter
  • produksjonsskip
  • borefartøyer
  • lagerskip
  • tankskip

Skip, fartøy og rigg avskrives skattemessig i saldogruppe e) Skip, fartøyer, rigger mv.

Regnskapsmessig avskrives skip, fartøy og rigg lineært over forventet økonomisk levetid, og avskrivningene periodiseres som oftest per måned for å kunne utarbeide en korrekt periodisk regnskapsrapport. Dette er også i tråd med god regnskapsførerskikk, jf GRFS God regnskapsføringsskikk pkt.5.8.4.2.

Kjøp og påkostning av skip, fartøy og rigg er som hovedregel fradragsberettiget for inngående merverdiavgift, se mval. § 8-1. Unntakene er omhandlet i mval. § 6-9.

[EN: Ships]

Stikkord: 1220, konto 1220, konto 1220 skip, idrett, innventar

1224 Rigger

1225 Fly

1230 Personbiler/stasjonsvogner

1235 Varebiler, klasse 1

1236 Varebiler, klasse 2

1237 Lastebiler

1238 Busser

1239 Varebiler med nullutslipp

1240 Traktorer

1242 Trucker

1249 Andre transportmidler

1250 Inventar

1260 Fast bygningsinventar, eget bygg

1265 Fast bygningsinventar, leide lokaler

1290 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

1291 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

1292 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

1293 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

1294 Grunnlag innførsel av varer med null sats

1295 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

1296 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

1297 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto