1900 Kontanter, NOK

1905 Kontanter, euro

1908 Kontanter, annen valuta

Inn- og utbetalinger fra kontantbeholdning i annen valuta skal føres mot denne kontoen.

Det bør opprettes egen konto for hver valuta.

Denne kontoen skal til enhver tid stemme overens med kontantbeholdningen i kassen.

[EN: Cash in hand, other currencies]

Stikkord: bankinnskot

1909 Kassedifferanse

1920 Bankinnskudd

1950 Bankinnskudd for skattetrekk

1960 Bankinnskudd utland