1900 Kontanter, NOK

1905 Kontanter, euro

1908 Kontanter, annen valuta

1909 Kassedifferanse

1920 Bankinnskudd

1950 Bankinnskudd for skattetrekk

1960 Bankinnskudd utland

[EN: Bank deposits, abroad]

Stikkord: bankinnskot