2300 Konvertible lån

[EN: Convertible loans]

2320 Obligasjonslån

2360 Byggelån

2380 Kassakreditt

2390 Annen gjeld til kredittinstitusjon