2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt

2510 Betalbar skatt, fastsatt

2540 Forskuddsskatt upersonlig skatteyter

[EN: Corporate advance tax]

Stikkord: forhåndsskatt, forhåndsskatt konto, forskuddskatt, konto 2540 forskuddsskatt upersonlig skatteyter, forhåndskatt, forskuddsskatt, forskuddskatt, forhåndsskatt, skattyter