2600 Forskuddstrekk

2610 Utleggstrekk

2620 Bidragstrekk

2630 Trygdetrekk

2640 Forsikringstrekk

2650 Trukket fagforeningskontingent

2690 Andre trekk

Denne kontoen kan brukes til andre trekk som foretas i den ansattes lønnsutbetaling som det ikke er egen konto for i kontogruppe 26.

[EN: Other deductions]